Home O regionie Region ogólne Dlaczego Południowe Podlasie? - Zagospodarowanie i możliwości rozwoju

Ostatnie komentarze

Dlaczego Południowe Podlasie? - Zagospodarowanie i możliwości rozwoju
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 
Wpisany przez zaru   
czwartek, 08 lutego 2007 02:00
Article Index
Dlaczego Południowe Podlasie?
Informacje ogólne&title=Położenie i podział administracyjny
Ukształtowanie terenu i klimat
Zagospodarowanie i możliwości rozwoju
All Pages

Zagospodarowanie i możliwości rozwoju 


Ze względu na naturalne warunki oraz brak większych zasobów surowców mineralnych i dużych ośrodków przemysłowych, obszar ten ma typowo rolniczy charakter. Podstawowy dział gospodarki powiatu bialskiego stanowi zatem rolnictwo. Użytki rolne (pola uprawne, łąki i pastwiska) stanowią 67% ogólnej po­wierzchni powiatu. Z uwagi na warunki glebowe podstawą upraw są głównie zboża i ziemniaki. Taki stan rzeczy ma oczywiście wiele zalet, w postaci chociażby czystego środowiska naturalnego. W ostatnich latach można zaobserwować, że dostrzegają to zarówno lokalne władze samorządowe jak i mieszkańcy. Widoczny jest rozwój na tych terenach turystyki, a szczególnie agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego.

W artykule wykorzystano materiały z publikacji Pani Renaty Maj pt. "Młyny wietrzne w powiecie bialskim",  IV liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005