Home O regionie Region ogólne Dlaczego Południowe Podlasie? - Ukształtowanie terenui klimat

Ostatnie komentarze

Dlaczego Południowe Podlasie? - Ukształtowanie terenu i klimat
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 
Wpisany przez zaru   
czwartek, 08 lutego 2007 02:00
Article Index
Dlaczego Południowe Podlasie?
Informacje ogólne&title=Położenie i podział administracyjny
Ukształtowanie terenu i klimat
Zagospodarowanie i możliwości rozwoju
All Pages

Ukształtowanie terenu i klimat

Powiat bialski wchodzi w skład pasa Nizin Środkowopolskich. Jego obszar należy do dwóch głównych jednostek fizyczno-geograficznych - Niziny Południowo-Podlaskiej i Polesia Podlaskiego. Jednocześnie możemy tutaj wyróżnić 5 mezoregionów - na Nizinie Południowo-Podlaskiej są to : Podlaski Przełom Bugu i Równina Łukowska, a w granicach Polesia Zachodniego: Zaklęsłość Łomaska, Równina Kodeńska i Polesie Brzeskie. Szczególne piętno na rzeźbie tych terenów odcisnęły zlodowacenia, tworząc rozległe, monotonne równiny. Dlatego powiat zajmuje obszar o mało zróżnicowanej rzeźbie terenu i wysokościach bezwzględ­nych nieprzekraczajacych 175 m n.p.m. W północnej części dominują równiny faliste, pagórkowate z szeroko rozciągającymi się polami. Pozostała, południowa część charakteryzuje się znaczną płaskością terenu, dużą ilością łąk i pastwisk, silnym zabagnieniem oraz gęstą siecią strug i małych rzek, płynących szerokimi dolinami. Największymi rzekami powiatu są: Bug, który stanowi jego wschodnią i północną granicę oraz największy na tym terenie jego dopływ - Krzna z całym prawie swoim dorzeczem. Przez teren powiatu przepływa 29 rzek o łącznej długości około 540 km. Do największych pod względem długości należą: Zielawa, Lutnia, Czapelka, Grabarka, Klukówka, Grabar - Kałamanka, Muława. Odcinek Kanału Wieprz -Krzna zlokalizowany na terenie powiatu ma długość 17 km.  Nizinno-równinny krajobraz urozmaicony jest połaciami lasów. Daw­niej obfita szata leśna na terenie powiatu miała charakter puszczański. Krajobraz leśno-polny utrzymywał się na tym obszarze po wiek XVIII. Obecnie lasy zajmują 26 % ogólnej powierzchni powiatu.
Pod względem wartości rolniczej gleby powiatu należą głównie do IV i V klasy gleb średnich i słabych. Struktura gleb przedstawia się następująco: klasa IV ok. 48 %, klasy V-VI - ok. 45%. Gleby należą tutaj do najsłabszych w województwie lubelskim. Przeważają gleby gł. piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, bielicowe i tor­fowe. Stąd też wzięło się popularnego dawniej przysłowia „las, piasek i karaski ma szlachcic podlaski".
Klimat tego obszaru wykazuje cechy wyraźnie kontynentalne z dużą amplitudą temperatur rocznych. Średnia suma opadów rocznych wynosi ok. 547 mm. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego i poludniowo-zachodniego. Dni bezwietrznych występuje bardzo mało, zaś o silnym wietrze jest około 12 dni w roku.