Home O regionie Przyroda Rezerwaty przyrody - Rezerwat Łęg Dębowy

Ostatnie komentarze

Rezerwaty przyrody - Rezerwat Łęg Dębowy
Ocena użytkowników: / 34
SłabyŚwietny 
Wpisany przez zaru   
piątek, 11 maja 2007 17:45
Article Index
Rezerwaty przyrody
Wstęp&title=Rezerwat Chmielinne
Rezerwat Czapliniec
Rezerwat Czapli Stóg
Rezerwat Czarny Las
Rezerwat Dobryń
Rezerwat Jezioro Obradowskie
Rezerwat Królowa Droga
Rezerwat Lasy Parczewskie
Rezerwat Liski
Rezerwat Łęg Dębowy
Rezerwat Omelno
cdn
All Pages

Rezerwat Łęg Dębowy

Rezerwat Łęg DębowyRezerwat leśny o powierzchni 132,38ha, utworzony w listopadzie 1972r., położony w sąsiedztwie łąk Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, w uroczysku Dębina. Utworzony został w celu zachowania rzadko spotykanego na terenie kraju typu siedliskowego - lasu łęgowego z licznymi drzewami pomnikowymi i rzadkimi roślinami runa. Znajduje się w zakolu Bugu na terasie zalewowej. Miejsce to każdego roku zalewane jest wodami roztopowymi i silnie zamulone. Rezerwat wyróżnia się zwartym kompleksem starodrzewu dębowego na tle urozmaiconego krajobrazu nadbużańskich łąk. Górne piętro drzewostanu składa się przeważnie z dość luźno stojących pomnikowych dębów szypułkowych. W poszyciu występują: wiąz polny, olsza czarna i wierzby. Największą osobliwością rezerwatu jest rzadko już spotykany łęg dębowy o nienaruszonym pierwotnym charakterze oraz rzadkiej odmiany dąb szypułkowy. Do roślin rzadkich i chronionych należą: wilczomlecz błyszczący, konitrut błotny, oleśnik górski, wierzba ostrolistna i turówka wonna.

Teren rezerwatu podobnie jak i cała dolina Bugu charakteryzuje się specyficznym elementem krajobrazu, jaki stanowią ślady dawnych zakoli rzeki. Naturalny proces zarastania starorzeczy w bezpośrednim sąsiedztwie środowisk leśnych prowadzi zawsze do powstania lasu. Proces ten nazywany sukcesja zbiorowisk roślinnych - od starorzecza poprzez ols do łęgu i grądu - związany jest ściśle z corocznymi wylewami rzeki niosącymi żyzne namuły. Najpierw roślinność wodna poprzez osadzanie obumarłych szczątków szybko wypłyca zbiornik tworzący odpowiednie warunki do rozwoju zbiorowisk szuwarowych i wysokich turzyc. Zbiorowiska te mając kontakt z lasem szybko pokrywają się nalotem olszy dając początek tworzeniu się olsu. W miarę dalszego podnoszenia się gruntu, ols przekształcić może się w łęg, zaś w miejscach bardziej wywyższonych na żyznych siedliskach las łęgowy nabiera cech zbliżających go do grądu. 
 
Duża baza pokarmowa i znaczna niedostępność drzewostanu sprawiają, iż rezerwat jest wspaniałą ostoją zwierzyny leśnej. Zanotowano tu występowanie jelenia szlachetnego Cervus elephus, sarny Capreolus capreolus, dzika Sus scrota, lisa Vulpes vulpes, łosia Alces alces. Spośród licznej grupy ptaków na uwagę zasługuje obecność gniazd bociana czarnego Ciconia nigra, orlika krzykliwego Aquila pomarina, puszczyka Strix aluco, brodżca samotnika Tringa ochropus, dzięcioła średniego Dendrocopos medius, bekasa kszyka Gallinago gallinago, zimorodka Alcedo atthis, cyranki Anas querquedula oraz błotniaka stawowego Cicrus aeruginosus.

 W artykule wykorzystano materiały ze strony Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" . 

Komentarze 

 
+9 #1 Pikne 2008-11-01 17:57
Byłam tam, super miejsce na weekendowy wypad rowerem.Zaciszny i romantyczny zakątek:)
Cytować